Med vennlig hilsen

Sarita Alice Haugereid

 

Hei *  velkommen til min side *

Sarita Helhetspeie fra 2001.

 

La deg bli inspirert og styrke kontakten med ditt innerste sanne vesen via samtale og kroppsbevissthet. Ved bruk av massasje - healing og bevisstgjøring endres  energinivå i kropp og sinn , og foreldete energier kan gis slipp for å slippe til mer positive og givende endringer.

Bruken av takknemlighet til daglig endrer energinivå hurtig fra ubevisst negativ aktivering til positiv aktivering. Lær enkle teknikker til bruk i hverdagen som endrer retning i livet til mer hjertebasert livskraft. Min erfaring er at når en tillater å føle at en er tatt vare på og er i kontakt med ens egen pust, kan blokkeringer i kropp og sind smeltes og en opplevelse av fred våknes. Denne freden åpner opp for en ny forståelse og følelse som tillater en til å være i kontakt med en dypere del av seg selv som guider og hjelper en til å ta godt vare på seg selv.

Ved å se på det som er - være tilstede i øyeblikket i sin egen pust - ha aksept og ta et steg videre i en retning som åpner opp for mer bevissthet og kjærlighet i sitt liv - kan små enkle teknikker åpne opp for store positive endringer.

Velkommen til en ny dag.