Registrert Healer MNIK

The Paradigm Academy; Helsefremmende Arbeid, Healing og Friskliv - 2013 Diverse teknikker for aksept og erkjennelse for det som er og neste steg videre. Tren fokusen på det du ønsker. Føl. Hovedoppgave - Takknemlighet.

Årlige Månedslange stillhetsretreater med V.Swaha i inn- og utland fra 2000. Opplev oasen i ditt høyeste selv . La freden i ditt indre få plass i livet og ta valg utfra det. Tillat frihet - kjærlighet - glede -takknemlighet og fred være ditt liv.

Holistisk Massasje 1999 med V. Swaha. Berøringens kunst, avspenning, frigjøring av blokkeringer og åpne opp for mer livskraft , glede og fred.

Atria Healingskole 1997 Selvutvikling og selvhealing. Se hva du gjør med deg selv. Tankemønstre.

Diverse kurs - Healing og Massasje, Kreative uttrykksformer , Billedterapi- bevisstgjøring, Etikk kurs NIK -Biodanza

Min intensjon med alt jeg gjør er å dele og være i den høyeste kjærlighets kraft for å skape et fredfullt kjærlighetsfullt og gledelig liv for meg selv og andre.  Dele av min erfaring og inspirere for å hjelpe mennesker til å leve i fred,  kjærlighet og glede.